1 ความเห็น

ตำบลบางไผ่

ตำบลบางไผ่ ในสมัยก่อนพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามวัดเขมาภิรดารามบริเวณนี้เป็นแหล่งผลิตตลุ่ม ซึ่งเป็นเครื่องใช้จากไม้ไผ่ด้วยเหตุว่าริมสองฟากคลองบริเวณนั้นมีไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงต่างพากันเรียกบริเวณนั้นว่า”บางไผ่” เมื่อทางราชการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นตำบลจึงใช้ชื่อว่า “ตำบลบางไผ่” มาจนถึงปัจจุบัน  ตำบลบางไผ่มีเนื้อที่ทั้งหมด 5.5 ตร.กม. หรือประมาณ 3,467 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีคลองไหลผ่านหลายสาย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้

Advertisements