ใส่ความเห็น

ทำเนียบบุคลากร

นางดวงตา จำนงค์ ผู้อำนวยการ ศูนย์กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี

 

นางสาวสมปอง ภาโค หัวหน้าศูนย์ กศน.ตำบลบางไผ่

 

คณะกรรมการศูนย์ กศน.ตำบลบางไผ่

1.พระมหาวิจิตร อินฺทธมฺโม   ประธานกรรมการ (ตัวแทนหมู่ 1)
2.หลวงพ่อสนอง กตปฺญโญ    รองประธานกรรมการ(ตัวแทนหมู่3)
3.นายนิกร ทรงจิตต์   กรรมการ(ตัวแทนหมู3)
4.พ.ต.ท.อร่าม โตนวล กรรมการ (ตัวแทนหมู่2)
5.นายสุทธิราช พ่วงผาด(ตัวแทนหมู่1)
6.นายทรงกรด สีสุข(ตัวแทนหมู่1)
7.นายพงษ์พันธ์ คล้ายพงษ์ กรรมการ(ตัวแทนหมู่2)
8.นายยิ่งยืน สุดทรวง กรรมการ(ตัวแทนหมู่3)
9.นายจักรชัย หมอยา กรรมการ(ตัวแทนหมู่4)
10.นายชาญชัย สดศรี กรรมการ(ตัวแทนหมู่4)
11.นางวรรณี โกมลแก้ว กรรมการ(ตัวแทนหมู่5)
12.นายวีระพล บุญเพ็ง  กรรมการ(ตัวแทนหมู่5)
13.นายจักรพันธ์ วรรธนะพินทุ กรรมการ(ตัวแทนนักศึกษา)
14.นายสมชาย ม่วงจีน กรรมการ(ตัวแทนนักศึกษา)
15.นางทิตา คุ้มเสนียด กรรมการ(อาสาสมัคร กศน.)
16.นางวรรณา อู่อ้น กรรมการ(อาสาสมัคร กศน.)
17.นางสาวสมปอง ภาโค หัวหน้า กศน.ตำบล/เลขานุการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: